Tembang Macapat Megatruh


MEGATRUH
(Laras Slendro Pathet Barang)

7         5        6       7        7        6        7        5         2         2         2       3   2  7
Pra     wi  -   na  -  sis     wus    a    -   keh    ing -   kang     a   -    mu  -   wus
2        3         5       5        5        5  6         3            5
Wa – wa -   san    wus    ing       du    -    ma  -      di

5         6        6        6        6       6  7        5        6
Da  -   la   -   ning   tu  -  duh      ra        ha      yu
3         2        2        2        3        5  6       2        3  2  7.
Pa  -   ran  - de    -  ne      tan  -   pa        da    -    di
5          5       3         2        3         5         6  5       3  2
Te   -  tu   -  la   -   dhan   kang    li    -    na     -   kon


Untuk download lagunya silahkan klik di sini

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...