Filosofi Aksara Jawa / Huruf Jawa

Filsafat Huruf JawaAksara Jawa pun juga mempunyai filosofi tersendiri setiap hurufnya, berikut filosofi aksara jawa : 

Filosofi aksara jawa hanacaraka dst:


Ha – Huripku Cahyaning Allah


Na – Nur Hurip cahya wewayangan


Ca – Cipta rasa karsa kwasa


Ra – Rasa kwasa tetunggaling pangreh

Ka – Karsa kwasa kang tanpa karsa lan niat

Da – Dumadi kang kinarti

Ta – Tetep jumeneng ing dat kang tanpa niat

Sa – Sipat hana kang tanpa wiwit

Wa – Wujud hana tan kena kinira

La – Lali eling wewatesane

Pa – Papan kang tanpa kiblat

Dha – Dhuwur wekasane endhek wiwitane

Ja – Jumbuhing kawula lan Gusti

Ya – Yen rumangsa tanpa karsa

Nya – Nyata tanpa mata ngerti tanpa diwuruki

Ma – Mati dapat bali

Ga – Guru Sejati kang muruki

Ba – Bayu Sejati kang andalani

Tha – Thukul saka niat

Nga – Ngracut busananing manungsa